top of page

直徑:29 cm (+/- 1cm)

質感:瓦面

 

來自尼泊爾的瓦面手工製頌缽,每個均配有頌缽棍、棉墊圈及布袋各一。

 

由於人手打造關係,每個頌缽的外型,如厚薄,都有稍微分別。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 影片旨在示範基本敲缽及磨缽技巧, 頌缽大小以文字為準。

 

Museek 尼泊爾手工製頌缽 (29 cm +/- 1cm直徑、瓦面)

HK$2,680.00Price
    bottom of page