top of page
Museek 尼泊爾手工製頌缽 (10cm +/-1cm直徑、瓦面)

直徑:10 cm (+/-1cm)

質感:瓦面

 

來自尼泊爾的瓦面手工製頌缽,每個均配有頌缽棍、棉墊圈及布袋各一。

 

由於人手打造關係,每個頌缽的外型,如厚薄,都有稍微分別。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* 影片旨在示範基本敲缽及磨缽技巧, 頌缽大小以文字為準。

 

Museek 尼泊爾手工製頌缽 (10cm +/-1cm直徑、瓦面)

HK$480.00Price
    bottom of page